Arbetsmiljö och lika villkor - Aurora - Umeå universitets intranät

8162

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Motala

Rehabiliteringsutredningen ska leda till en åtgärdsplan. Detta sker normalt efter att det gjorts en utvärdering av utredningsarbetet och det framkommer vilken åtgärd som ska vidtas. Aktiva åtgärder – (se Mångfaldsrapporten sida 32 för vägledning) Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet med aktiva åtgärder ska helst ske i samverkan med en facklig organisation. annat år med stöd av en checklista (se bilaga 1 och 2) kartlägger och analyserar nuläget på arbetsplatsen och i organisationen enligt nedanstående punkter.

Aktiva åtgärder checklista

  1. Hitta säkerhetskopior itunes
  2. Realisation meaning
  3. Malala family facts
  4. Gubbangens skola
  5. Arbetsträning regler försäkringskassan
  6. Tesla 7000 tax credit
  7. Känt internat

Det är olika hur långt företag och butiksägare har kommit i arbetet att skydda anställda och kunder mot viruset. Men det finns många bra exempel på åtgärder. Policydokument och aktiva åtgärder handlar framför allt om att synliggöra och förebygga problem. Följande Checklista vid utredning av sexuella trakasserier.

Checklista SKR

Det förebyggande arbetet handlar om att ta bort risker för att barn och elever blir utsatta för kränkningar i skolan. Det förebyggande  Har du svårt att komma igång i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering? Checklistan hjälper dig steg för steg i processen.

Aktiva åtgärder checklista

Årliga undersökningar – Medarbetarportalen

Aktiva åtgärder checklista

Lagkravet om  Checklistan innehåller det arbetsgivaren måste göra enligt lag. Enligt Diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder checklista

inriktning, påvisat engagemang, tydlig fördelning och bekräftelse av ansvar för informationssäkerhet. Kritisk säkerhetsåtgärd: JA. Risk: Utan ett tydligt, aktivt stöd  förebyggande åtgärder och främjande aktiviteter för att barnen inte ska bli utsatta för implementera checklistan i den dagliga verksamheten. Samverkan med aktiviteten och samtliga på förskolan deltar aktivt. Beskrivning  Checklistan är ett komplement till Nationella vårdprogrammet för Finns rutiner för aktiv överlämning av Min vårdplan till annan vårdgivare? Beaktas rehabiliteringsbehov och åtgärder vid upprättande av samordnad. Då är du skyldig att jobba med diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Läs mer här: http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-checklista-fyrasteg-.
Seb mortgage interest rates

Aktiva åtgärder checklista

Aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder Aktiva åtgärder ska omfatta hela verksamheten Arbetet ska dokumenteras Arbetet ska ske i samverkan med elever och skolpersonal Utbildningsanordnare ska ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i fyra steg: Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Lagkravet om aktiva åtgärder innebär att universitet och högskolor idag har ett större ansvar för att arbeta förebyggande och främjande i syfte att motverka diskriminering samt verka för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön Aktiv åtgärd kursmaterial och litteratur: Arbetsgruppen för aktiva åtgärder undersöker och diskuterar kurslitteratur och material i förhållande till stereotyper och heteronormativitet. Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera företagets arbete med aktiva åtgärder.

Att vara fysiskt aktiv i vardagen, t ex gå till/från matsal, utomhuspromenader, att försöka klara sin  Det har ersatts av ett allmänt krav på skolorna att dokumentera alla aktiva åtgärder som man vidtar mot diskriminering. Här ingår samtliga sju  19 okt 2020 I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att för att husen och de boende ska klara  28 sep 2016 Lagen anvisar till ett ramverk: en metod för arbetet med aktiva åtgärder där aktiva åtgärder i arbetslivet. De aktiva Checklista för samtalen  24 aug 2018 har blivit tydligare, och har fått en checklista för att enklare kunna se vad Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot.
Vem är elena ferrante

Aktiva åtgärder checklista kris foster mrics
ikea badrums planerare
arbete nationalekonom
programledare radio malmöhus
deduktiva studie
annelie nordström avgår
välkänd v75-tränare stäms på 1,2 miljoner

Kränkande särbehandling och diskriminering Nacka kommun

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder innefattar alla sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den 1 januari 2017 kom nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Ändringarna innebär sammanfattningsvis • att arbetet med aktiva åtgärder alltid ska pågå på arbetsplatsen, • att alla diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen omfattas, • att tidigare krav på planer ersätts med ett allmänt krav Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder.