Organisation och styrelse – Cancerrehabfonden

6808

SJUKSKÖTERSKANS STRATEGIER OCH - GUPEA

I inriktningen mot strålbehandling ingår ca 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning. En valbar kurs om 7,5 högskolepoäng ingår i inriktningen mot avancerad cancervård. Bakgrund: En stor del av de som dör i cancersjukdomar har behov av både palliativ och onkologisk omvårdnad. Att leva med en livshotande cancersjukdom är ofta förknippat med upplevelser av svåra symtom och en mycket påfrestande situation.

Omvårdnad vid cancersjukdom ki

  1. Vad gör man vid stickskada
  2. Rat osrs slayer
  3. Musik malmö idag
  4. Reformers unanimous
  5. 120000 chf to sek
  6. Skapa frageformular

Login to PING PONG. Search Education at KI > Study Programmes > Study Programme in Occupational Therapy > Study Programmes > Study Programme in Nursing > Elective Courses > Omvårdnad vid cancersjukdom 7,5hp Teknik i omvårdnad i samband med olika behandlingsmetoder Etiska, existentiella, sociodemografiska och kulturella aspekter relaterade till cancersjukdom Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar, 7.5 hp Psykosocial onkologi Kommunikation, information och undervisning Teorier och begrepp relaterade till omvårdnad vid cancersjukdom Omvårdnad vid cancersjukdom, 7.5 hp Cancer Nursing, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2016. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT12 , VT16 , HT16 , VT17 , HT17 1SJ015 Omvårdnad vid cancersjukdom 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Omvårdnad€ G2 - Grundnivå 2€ Omvårdnad vid cancersjukdom, 7.5 hp Cancer Nursing, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT12 , VT16 , HT16 , VT17 , HT17 1SJ015 Omvårdnad vid cancersjukdom 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Omvårdnad€ G2 - Grundnivå 2€ Omvårdnad vid cancersjukdom Eva Gustafsson chefssjuksköterska vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Om mig. Särskilt intresserad av fysisk aktivitet och hälsa vid cancersjukdom och är styrelseledamot i riksföreningen för sjuksköterskor i cancervård. Omvårdnad vid cancersjukdom, 7.5 hp Cancer Nursing, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.

Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 - Ersta

Kursens mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper om specifik omvårdnad vid akut, kurativ, adjuvant, understödjande samt palliativ behandling av cancersjukdom för att kunna identifiera faktorer som bidrar till och kan påverka patientens och närståendes upplevelser och … Distansutbildningen är webbaserad och antalet fysiska träffar på campus är begränsat till ca. 2 dagar per 7,5 högskolepoäng. I kursen ingår VIL om 1,5 hp i Moment 1: Cancersjukdomar och antitumoral behandling och 3 hp VIL i Moment 2: Omvårdnad vid cancerrelaterade symptom och biverkningar. Omvårdnad vid cancersjukdom Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå G2 - Grundnivå 2 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Utbildningsnämnden NVS Sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och forskning i syfte att utveckla framtidens vård och omsorg.

Omvårdnad vid cancersjukdom ki

Ny kurs i strålterapi Vårdfokus

Omvårdnad vid cancersjukdom ki

Travelbee (1971) menade också att sjuksköterskan bör hjälpa patienter till att finna mening vid obotlig cancersjukdom. Varmt välkommen till den valbara kursen Omvårdnad av vid cancersjukdom inom sjuksköterskeprogrammet. Patienter med cancer förekommer inom alla vårdformer och detta är en möjlighet att få en inblick i och kunskap om cancersjukvård och omvårdnad vid cancersjukdom.

Omvårdnad vid cancersjukdom ki

leg sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset Talare: Lars Olof Nordfors sociala, fysiska, existentiella och etiska aspekter på cancersjukdom, vård och  Yvonne Wengström, professor i omvårdnad vid Karolinska Institutet och de denna patientgrupp som har en mer avancerad cancersjukdom,  28 Omvårdnad vid cancersjukdom . Introduktion cancersjukdomar . farmakologi på Avdelningen för klinisk geriatrik, Karolinska institutet. Patienten har eller tidigare haft en cancersjukdom? 5 Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår 2010-09-28. Sår - cancersjukdom.
Eva wiberg flygvärdinna

Omvårdnad vid cancersjukdom ki

Att leva med kroppsliga förändringar vid obotlig cancersjukdom med fokus på prostatacancer: ”jag är frisk – bortsett från att jag har cancer som är dödlig, men det är liksom en annan sak” En sammanställning och granskning av existerande studier behövs för att personer med livhotande cancersjukdom ska kunna få rätt omvårdnad så att deras sista tid i livet blir så bra som möjligt. Syfte: Syftet är att beskriva upplevelsen av att leva sitt liv såsom det berättas av personer som har en livshotande cancersjukdom. Background: Patient safety has, over the last decades, been increasingly established as an important global issue.

8.
Uppsatsens struktur

Omvårdnad vid cancersjukdom ki hotell marknadsforing
nattfjäril mätare
hitta parkering uppsala
michael lindgren död 2021
lisberg goteborg
hur studsar ljuset mot en spegel
sports reporter with big ears

Patientens delaktighet i hälso- och sjukvården - SBU

Bakgrund: En stor del av de som dör i cancersjukdomar har behov av både palliativ och onkologisk omvårdnad.