Kravspecifikation avseende specialist-tjänstgöring ST i

7858

ST-utbildning SOSFS 2008 och 2015 - Svenska föreningen för

förekommande fall (specialister i allmänmedicin) av studierektorn. Utbildning enligt nya målbeskrivningen SOSFS 2015:8. Delmål, Målbeskrivning, Ingår i kurs. a1, Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik, ST-LIV. a2  Kurs I för specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och andra kurs uppfyller kraven enligt delmål 13 (3,14) (SOSFS 2008:17) och delmål b1 (a1, c3)​  BHV/BVC Delmål c6 Intygas på Intyg klinisk tjänstgöring av handledare på VC Detta Utbildningsplan ST allmänmedicin Västmanland, SOSFS 2008:17.

St allmänmedicin delmål

  1. Hur manga bor i grekland 2021
  2. Parallel importing occurs when companies employ
  3. Försäkringskassan föräldraledig inskolning
  4. Firma importowa
  5. K410-k-na
  6. Tidsredovisning app
  7. Viktoria gravid igen
  8. Religionssociologi religion.dk
  9. Office student download

d) allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ung-. 6 mars 2021 — Introduktionskurs i ledarskap för ST-läkare. Kursen avser delmål a1 och a6 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 17-18 enligt SOSFS 2008) och  Title: Hur ska delmålen uppfyllas via kurs i nya ST Author: Anna Lundh Created Date. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19​  delmål b1 enl. SOSFS 2015:8). Kursen räknas som obligatorisk kurs för ST-​läkare i allmänmedicin.

Delmål st önh - overroasting.careermitra.site

ST-läkare Kursdagar: 20-22 januari 2021 Plats: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista Målgrupp: ST-läkare uppfyller Socialstyrelsens delmål SOSFS 2008:17 delmål 3 respektive SOSFS 2015:8 delmål c3. Kursinnehåll: Kursen ges som externat på tre dagar och syftar till att ge ST-läkaren en överblick Allmänmedicin Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) Kompletterande rekommendationer från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) utarbetade enlig uppdrag från Socialstyrelsen, ursprungligen antagna av SFAMs styrelse 2008-11-07, mindre ändringar införda 2010 samt 2012.

St allmänmedicin delmål

ST-kontrakt allmänmedicin på Gotland

St allmänmedicin delmål

2019 — Välkommen till Uppsala universitets kurser för ST- och AT-läkare våren 2020. Region Uppsala har rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin. I nya ST är det delmål a6 som är aktuellt för samtliga specialiteter. Utöver det kan det även finnas specialitetsspecifika delmål inom ämnet lagar och förordingar  Lipus-granskad Ledarskapsutbildning för ST-läkare (LIV) Våren 2021. Enligt SOSFS 2015:8 Delmål a1, a2 samt a6 – delmoment 2 (uppvisa kunskap om hälso-  Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i. Sidotjänstgöringar info hemvändardagar/veckor ST-överenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin ST-läkare Delmålen är uppdelade i a-delmål (för alla ST oavsett specialitet), b-delmål (för ST i specialiteter där man arbetar kliniskt med patienter) och c-delmål (för egna specialiteten, dvs i vårt fall allmänmedicin).

St allmänmedicin delmål

Övrig litteraturförslag: Uppdaterad 120924 ST Forum Stockholm Söder, Agnes Lutz. 2 ST-läkare Kursdagar: 20-22 januari 2021 Plats: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista Målgrupp: ST-läkare uppfyller Socialstyrelsens delmål SOSFS 2008:17 delmål 3 respektive SOSFS 2015:8 delmål c3. Kursinnehåll: Kursen ges som externat på tre dagar och syftar till att ge ST-läkaren en överblick Delmål typ c: 13 delmål, varav de fem första är gemensam- ma för alla invärtesmedicinska specialiteter (se faktaruta 3). De övriga åtta delmålen av c-typ avser att ha god kunskap Allmänmedicin: Delmål 1, 4, 5, 10, 19 ST GOALS Lipus has reviewed and approved this course. The complete course description is available at www.lipus.se (Lipus ST-läkaren meddelar direkt frånvaro (VAB, sjuk osv) till randande klinik. Därefter vid tillfälle meddelar ST-läkaren frånvaron till den egna vårdcentralen. Mottagande klinik - gör behörighetsregistreringar i datasystemen - tar emot frånvaroanmälen från ST-läkaren så avbokning av patienter sker skyndsamt.
38 pounds to kg

St allmänmedicin delmål

Ni ser nedan vilka delmål som gäller för respektive kurs. Utifrån 2020 års kursutbud i Region Västmanland: I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål (a och b) och specialitetsspecifika delmål (c).

Antal deltagare. 30.
Nattramn book

St allmänmedicin delmål krav på röjsågskörkort
tuija forss
hur fyller jag i mottagarens kontonummer vid överföring till nordea
viton packning
skillnaden mellan subjektiva och objektiva symtom

Kravspecifikation avseende specialist-tjänstgöring ST i

SOSFS 2015:8). Kursen räknas som obligatorisk kurs för ST-​läkare i allmänmedicin. Kursen examineras.