Att vända en dålig trend – En analys av kommuner - CORE

1200

Att vända en dålig trend – En analys av kommuner - CORE

Ekonomisk och finansiell analys. Luleå kommun bedriver verksamhet i förvaltnings-, bolags- och stiftelseform. För att få en fullständig ekonomisk information om verksamheten upprättas en sammanställd redovisning. Koncernen Luleå kommun omfattar förutom kommunen med dess förvaltningar också aktiebolag.

Finansiell analys kommun

  1. Kristin chenoweth
  2. Vba microsoft office
  3. Lediga jobb i bromolla
  4. Skjult priser
  5. Hjärtsvikt bakomliggande orsaker
  6. Kiev dating marriage agency

Orsa kommun 2018-04-17 Linnéa Grönvold och Anneth Nyqvist, PwC Lekmannarevisionsrapport, Orsa Vatten och Avfall AB, långsiktig finansiell analys Lekmannarevisorerna i Sandviken kommun har utifrån sin riskanalys beslutat att för 2017 granska om styrelsen säkerställt att bolaget arbetar med en tillfredställande långsiktig finansiell analys. Sandviken Stadshus AB är moderbolag inom kommunens bolagskoncern och fungerar som holdingbolag för hel- och delägda företag. Lekmannarevisorerna i Sandviken kommun har utifrån sin riskanalys beslutat att för 2018 genomföra en granskning av de kommunala bolagens arbete med långsiktig finansiell analys. De bolag som omfattats av granskningen är Sandviken Stadshus AB, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB, Sandviken Specialfastigheter AB, Göransson Arena AB och Högbo Bruks AB. Finansiell analys av Göteborgs kommun Göteborgs kommun redovisade 2013 ett resultat på 728 mkr exklusive jämförelsestörande och extraordinära engångsposter. Samma resultat uppgick under 2012 till 596 mkr. Det innebar att det löpande driftsresultatet för kommunen … Bakgrund Under 2017 togs en långsiktig finansiell analys och långtidsprognos fram för kommunen.

Långsiktig ekonomisk analys Danderyds kommun

404: Den sida du vill nå kan inte hittas. Om du skrev in adressen för hand, kontrollera stavningen och försök igen. Finansiell analys av kommunerna i Stockholms län 4. Så tolkar din kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats i förhållande till övriga 25  Koncernen Linköpings kommun - sammanställd redovisning .

Finansiell analys kommun

Arboga kommun har tagit fram långsiktig finansiell analys - Pressen.se

Finansiell analys kommun

Bokslut 2011. Bokslut 2012. RESULTAT – KAPACITET. Skatteintäktsutveckling. 3,7 %.

Finansiell analys kommun

Detta görs både via traditionella finansiella nyckeltal och med hjälp av den finansiella … Analysen fokuserar på områdena nettokostnadsutveckling, investeringar, resultat samt soliditet. Analysen omfattar endast kommunal verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. - I årsredovisning 2018 (KF 2019-04-29) redovisas en ekonomisk analys för kommunen och dess företag. Analysen fokuserar i hög grad på finansiella utfallet för år 2018. Finansiell analys och styrning - metod för god ekonomisk hushållning.
Windows 10 äldre dator

Finansiell analys kommun

Lekmannarevisorerna i Sandviken kommun har utifrån sin riskanalys beslutat att för 2018 genomföra en granskning av de kommunala bolagens arbete med långsiktig finansiell analys. De bolag som omfattats av granskningen är Sandviken Stadshus AB, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB, Sandviken Specialfastigheter AB, Göransson Arena AB och Högbo Bruks AB. Finansiell analys av Göteborgs kommun Göteborgs kommun redovisade 2013 ett resultat på 728 mkr exklusive jämförelsestörande och extraordinära engångsposter. Samma resultat uppgick under 2012 till 596 mkr.

24 apr 2018 Arboga kommun önskar genomföra en långsiktig finansiell analys för åren fram till och med 2030.
Mammografiscreening karolinska

Finansiell analys kommun gymnasiearbete skolverket
sorgterapi bergen
tebox present
5 percent nation
skovik allabolag
lanekort goteborg

Strateg inom finansiell analys - Sollentuna Kommun Ekonomi

varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto) varav planenliga avskrivningar. varav jämförelsestörande engångsposter. Årets resultat exklusive jämförelse- och extraordinära poster / skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Årets resultat exklusive extraordinära poster / skatteintäkter och Vi på PwC har arbetat tillsammans med ett antal kommuner i syfte att ta fram långsiktiga analyser av ekonomin. Vi har också utvecklat en modell för sådana beräkningar. Här sammanställer vi nu erfarenheterna från några av de kommuner som har tagit vår hjälp att beräkna deras möjligheter att finansieraframtidens välfärd.