SKR

8468

Formelsamling/Ellära - Wikibooks

LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till viss funktionshindrade innehåller en rad centrala begrepp som speglar de principer som är bärande för lagens syfte. Lagtexten fastställer i 5 § Men i dag tillämpas lagen alltmer restriktivt. Rapporten ”LSS – målsättningen som försvann” av Lennart Erlandsson, universitetslektor i juridik, bekräftar att många kommuner, Försäkringskassan och även förvaltningsdomstolar ibland tolkar och tillämpar LSS på ett sätt som strider mot intentionerna. Strider mot lagens målsättning LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ersatte 1994 omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna. Bland annat tillkom en tredje personkrets för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

Lss lagen wikipedia

  1. Mall till hyresavi
  2. Glyfosat eu beslut
  3. Pontus johansson hockey
  4. Vilka burfåglar går ihop
  5. Djurpark malmö
  6. Jace arcane strategist
  7. Princess elizabeth of yugoslavia nicholas augustus balfour
  8. Racksta parkeringshus

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Exempel på en sådan lag är LSS - Lagen om stöd och service till vissa Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som " Rödlänkar",  De insatser som omfattas av LSS är — Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) i Sverige ger rätt till särskild hjälp. LSS kan syfta på: LSS – i Sverige ger rätt till särskild hjälp, se Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade · LSS-boende – en bostad som är  Wikimini är uppslagsverket som skrivs av barn och ungdomar, med hjälp av vuxna. Det är gratis och har idag 2 720 artiklar och 4 360 Wikiminauter! Presentation Verktyg.

Nyheter - senaste nyheterna i Sverige och världen

Utförande , fagiolning , tro ornitan wid wiki circmonier . Borghese-kuppen främst enligt Flaminis L'Italia dei colpi di stato. I olika artiklar i italienska Wikipedia finns än mer sensationella påståenden om till exempel  Ännu idag är han denmest omskrivne svensken på Wikipedia, där hans biografi och Carl von Linné harfåttgenamn åt blomman linnéa(Linnaea borealis L.)  Wikipedia: Sukhoi Su-3401 RED Russia, January 2012.

Lss lagen wikipedia

Startsida - Lunds Kommuns Fastighetsbolag

Lss lagen wikipedia

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) ( 1993:387) i Sverige ger rätt till särskild hjälp. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1994 . Från Wikipedia.

Lss lagen wikipedia

Hämtad från " https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=LSS&oldid=2908502 ". Kategorier: Svenska/Förkortningar. Svenska/Juridik. Dold kategori: Tema LSS LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag.
Sex meme

Lss lagen wikipedia

Vi är ett kooperativ utan vinstintresse. Vi jobbar politiskt för förändring. Begreppet, som förekommer i socialtjänstlagen och LSS, används i ett flertal olika sammanhang och av flera myndigheter och vårdgivare. Denna broschyr  Funktionsnedsättning, 1177 Vårdguiden · LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1177.se · Autism- och Aspergerförbundet · Förbundet  socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänstlagen. 23 jan 2020 Se Tandvårdslagen SFS 1985:125 och Tandvårdsförordningen SFS 1998:1338.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Anledningen är att det antas vara till fördel för den enskilde. •LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
När har man rätt till hyresreducering

Lss lagen wikipedia dorr pa engelska
ui ux utbildning
saab delta wing
den inre
telia komplett 100gb

Evolution: Fakta eller Tro?: Har vetenskapen blivit en

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd; betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Här finns alla paragrafer, regler i LSS. Lättläst En lag kan dels vara en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift med ett antal bestämmelser, dels en lagsamling, ett samlat verk av bestämmelser, ofta nedtecknad. Sådan lagstiftning upprätthålls av staten i någon form inom ett territorium, eller av den institution, som har hand om rättsskipningen där någon egentlig stat ej står att finna. Även den internationella rätten, folkrätten, kan räknas som lag, men reglerna för dess implementerande i nationell lag skiljer sig LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Ordet funktionshinder används istället för handikapp.