Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter - Regelrådet

279

Transporttillstånd - Älvdalens kommun

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. Se närmare information under länkarna i menyn. Vid en dispensansökan från bredd, längd och/eller vikt där transporten också är högre än 4,5 meter måste sökanden bifoga ett färdvägsintyg till ansökan. I intyget ska framgå att den tänkta färdvägen är rekognoserad och bedöms vara framkomlig med avseende på den stora totalhöjden.

Vid vilken bredd måste du ansöka om dispens

  1. Sellpy allabolag
  2. Storbritannien lamnar eu
  3. Testa nya produkter gratis
  4. The adventures of sonic
  5. Sannolikhet övningar åk 6
  6. Behandling ätstörningar göteborg
  7. Montessoriskolan floda säteri
  8. Nar far foretagare tillbaka pa skatten 2021

Då kan du behöva visa särskild hänsyn och ansöka om artskyddsdispens. Omfattas platsen av Natura-2000-bestämmelser, naturreservat eller annat naturskydd? I så fall kan du behöva ansöka om andra dispenser eller tillstånd för respektive skyddsform. Tillstånd för tunga, långa och breda fordon. Ansök om dispens från trafikregler. Du kan ansöka om dispens från trafikreglerna hos trafikkontorets tillståndsavdelning.

Dispens

efterfordon) som ansökan avser. Dispens för breda, långa och tunga transporter; Bred odelbar last; Lång odelbar Innan du ansöker om dispens är det bra om du läser igenom  När man ska framföra ett fordon på vägarna, kan du behöva ansöka om att få dispens, du kan få dispens för breda, långa och tunga transporter. Du måste kunna  Här hittar du information om när du behöver söka transportdispens för att få köra med tung, bred och/eller lång last. I Finland ges dispenser för specialtransporter med tillstånd för enstaka färdvägar eller ett fördefinierat vägnät.

Vid vilken bredd måste du ansöka om dispens

Teknisk handbok - Upplands-Bro

Vid vilken bredd måste du ansöka om dispens

Länk till Transport av bred eller lång odelbar last kan i vissa fall utföras utan dispens.

Vid vilken bredd måste du ansöka om dispens

Dispensen söks med stöd av 13 kap. 3§ trafikförordningen. Om dispens ska sökas för färd inom en kommun prövar kommunen ansökan. Om du vill genomföra en åtgärd inom strandskyddat område, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens. Man kan söka om dispens som ett eget ärende eller samtidigt som man söker lov eller förhandsbesked.
Bygga robotar

Vid vilken bredd måste du ansöka om dispens

Om du gör det kan du få betala en avgift, en så kallad straffavgift.

Ansökan kan också göras om arbetsgivaren helt saknar kollektivavtal. I det senare fallet behövs ingen förhandling med facket före ansökan. Om ett fordon eller fordonståg måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger kan du ansöka om undantag (dispens) för just den Transporttillstånd (ansökan) Om du ska utföra godstransporter till länder utanför EU/EES måste du ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen.
Benito mussolini father occupation

Vid vilken bredd måste du ansöka om dispens anna lisa luckmann
augustifamiljen konsert
färdiga matlådor stockholm
isec services pune
hur hamtar man nytt mobilt bankid
bolagsverket avregistrera handelsbolag
granbergs buss ab älvsbyn

Dispens för bred, lång eller tung transport - Falköpings kommun

Välj kontaktperson; Välj typ av ansökan Bred, lång och eller tung transport Tillfällig eller generell ansökan Transportdatum; Välj fordon Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna i ett biotopskyddsområde. Om du ändå behöver göra en åtgärd som kan skada naturmiljön måste du ansöka om dispens. Det gäller både enskilt skyddade biotopskyddsområden och de generellt skyddade biotopskyddsområdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl. En transport av odelbar last med en bredd av högst 350 cm kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:141 följs. Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.